project

Про Проект

«Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною»

Загальна інформація

Назва проекту

Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною

Назва організації-виконавця проекту

Всеукраїнська неурядова організація «Ліга соціальних працівників України»

Місце впровадження проекту

Україна та 5 пілотних регіонів: Вінницька, Житомирська, Дніпропетровська, Волинська області та м. Київ (за згодою)

Термін впровадження проекту

3 роки

Проект фінансується

Представництвом Європейського Союзу в Україні

 

Партнери проекту

підприємства усіх форм власності, Конфедерація роботодавців України, Мінсоцполітики, обласні управління праці та соціальної політики, управління у справах  сім’ї та молоді, Державна служба зайнятості та центри зайнятості, профспілки та НУО, що працюють у сфері ґендерної рівності.

Міжнародний досвід

буде вивчено та використано досвід Швеції, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та інших країн ЄС

Міжнародна правова база проекту

Стратегія досягнення рівності жінок і чоловіків ЄС на 2010-2015 роки (Глава 1), Конвенціям МОП № 100 та 156. Рекомендації МОП № 90 і 165, Заключні зауваження Комітету ООН з викорінення всіх форм дискримінації щодо жінок до Звіту України, представленого у 2010 р.

Очікувані результати

Розроблено, апробовано та узгоджено модель реінтеграції матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною.
Розроблено проекти законодавчих актів, що забезпечують рівні можливості для участі матерів і батьків, що повертаються з відпустки по догляду за дитиною, в економічному житті.
Модель реінтеграції включено у стандарти соціальної корпоративної відповідальності.

Оригінальність проекту

проект не є продовженням жодної попередньої ініціативи.

 

Актуальність проблеми

Ключова проблема яку необхідно розв’язати полягає у тому, що умови повернення батьків і матерів до роботи після відпустки по догляду за дитиною є несприятливими.

За даними Державної служби зайнятості в Україні 496 тисяч сімей, які мають дітей до 6 років, нині скористалися правом на відпустку по догляду за дитиною. Понад 120 тисяч батьків щорічно повертаються з відпустки по догляду за дитиною на ринок праці. Відповідно до розрахунків експертів, 25-30% з них змушені звертатися до державної служби зайнятості за допомогою, бо колишні роботодавці відмовляються працевлаштовувати їх на займану ними до відпустки посаду. Досить часто, це проблема закладається ще до початку відпустки по догляду за дитиною.

Згідно з українським законодавством, жінки мають 126 днів відпустки у зв’язку із вагітністю і пологами, які мають повністю бути оплачені роботодавцем. Після цього мати (або батько) можуть взяти відпустку до 3 років (в окремих випадках до 6 років), протягом яких роботодавець зобов’язаний зберегти робоче місце. Протягом цієї відпустки держава виплачує допомогу у розмірі 130 грн на місяць (12,5 євро) без врахування доходів та у збільшеному розмірі, який залежить від сукупного доходу сімї. 94% батьків беруть таку відпустку, тому що не мають іншої можливості забезпечити догляд за дітьми. Багато з них повертаються до роботи раніше – середня тривалість відпустки – 1 рік і 9 місяців. Причина повернення – 60,4% батьків – фінансові труднощі.

Роботодавці неохоче наймають молодих жінок, очікуючи, що вони народять дитину і візьмуть відпустку по догляду за нею. Одна з причин таких рішень – невпевненість роботодавця у тому, що професійні якості та навички матері залишаться на належному рівні після тривалої відпустки. За висновками експертів для повноцінного повернення у професійне середовище працівнику потрібно близько 6 місяців.
В результаті цього жінки отримують нижчі зарплати, повільно просуваються по кар’єрних сходах, мають нижчий рівень економічної незалежності та гірший доступ до фінансових ресурсів і прийняття рішень. У 2011 році середня зарплата жінок складала 71% середньої зарплати чоловіків, а розрив у доходах був ще більшим (середній дохід жінок склав 62-63% від середнього доходу чоловіків).

Опис проекту

Загальна ціль проекту передбачає  створення  умов для успішного повернення до роботи батьків і матерів після відпустки по догляду за дитиною. Для досягнення цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

 1. Розробити у співпраці з органами державної влади, профспілками, компаніями-роботодавцями та НУО, що працюють у відповідній сфері, всеохоплюючу модель реінтеграції батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною для підприємств усіх форм власності.
 2.  Провестиу 5 пілотних регіонах: Вінницька, Житомирська, Дніпропетровська, Волинська області та м. Київ (за згодою) апробацію та запровадження розробленої моделі реінтеграції.
 3. Запровадити модель реінтеграції на державному рівні та сприяти її використанню підприємствами усіх форм власності як стандарт соціальної корпоративної відповідальності.
 4. Розробити проекти законодавчих актів, щодо забезпечення  рівних можливостей для участі в економічному житті матерів і батьків, в першу чергу,  одиноких батьків,  що повертаютьсяз з відпустки по догляду за дитиною.

Проект буде сприяти досягненню короткострокових та довгострокових (стратегічних) результатів:

Короткострокові  результати :

1) Створено  умови для розширення економічних можливостей, кар’єрного зростання та економічної незалежності жінок,

 1. Покращено доступ жінок до соціальних послуг, які підтримують їхній професійний розвиток і благополуччя,
 2. Підтримано і розповсюджено стратегії поєднання професійного і сімейного життя,
 3. Підвищено кваліфікацію всіх установ і організацій, залучених до державної політики у сфері зайнятості та сімейної політики, щодо надання підтримки працівникам із сімейними обов'язками,
 4. Інноваційна модель надання підтримки матерям і батькам під час відпустки по догляду за дитиною та у поверненні до роботи після неї розроблена, розповсюджена та затверджена у якості механізму на державному рівні

Довгострокові (стратегічні) результати:

 1. Підтримано економічну рівноправність жінок і чоловіків,
 2. Покращено доступ жінок до економічних ресурсів,
 3. Національна ґендерна політика стала більш стратегічною та орієнтованою на потреби населення.

Проект на «макро» рівні буде розробляти та надасть підтримку прийняттю ґендерно-чутливих стратегій включення жінок в процеси економічного розвитку та забезпечення рівних прав і можливостей в економічній та соціальній сфері. На «мезо» рівні проект підвищить кваліфікацію та чутливість установ, що залучені до розробки та здійснення політики у сфері зайнятості – Міністерства соціальної політики, обласних управлінь праці та соціальної політики, управлінь сім’ї, дітей та молоді, профспілок та кадрових підрозділів компаній-роботодавців. На «мікро» рівні проект розробить та запустить інноваційний механізм, який буде сприяти кар’єрному просуванню та розширенню економічних можливостей жінок, сприятиме просуванню політики та практики зайнятості, позбавлених ґендерної дискримінації. Проект буде сприяти створенню умов праці, дружніх до сім’ї.

Проект планує використовувати багато-секторальний підхід із повноцінним залученням всіх установ та організацій, що займаються розробкою та впровадженням політики у сфері зайнятості та сімейної політики в Україні. Передбачається, що партнери проекту будуть брати участь у розробці та апробації інноваційної моделі, і відповідно протягом та після виконання проекту ця модель буде належати партнерам. Після її розробки проект буде лобіювати її включення у державну політику у сфері зайнятості, таким чином перетворюючи її у відповідну стратегію національного масштабу і один із наріжних каменів співпраці між урядом, профспілками та роботодавцями (великими, середніми та малими компаніями). Для успішної реалізації проекту планується встановити партнерство з деякими великими компаніями-роботодавцями: кондитерською корпорацією «Рошен» (більше 10 тисяч працівників в 11 офісах), ЗАО «Оболонь» (більше 7 тисяч працівників) та фармацевтичною компанією «Дарниця» (більше 1 тисячі працівників), а також із низкою малих та середніх підприємств. Щорічно залучатиметься до проекту 2500-3000 працівників обраних компаній. До впровадження діяльності в рамках проекту будуть залучатися міжнародні та національні експерти.

Проект підлягатиме регулярному моніторингу з боку Ліги соціальних працівників та Європейської Комісії. Моніторинг результатів проекту буде здійснюватися що-півроку.

Після узгодження моделі вона буде запроваджена у державну політику та стандарти соціальної корпоративної відповідальності. Буде розроблено і підтримано проекти законодавчих актів, що забезпечують рівні можливості для участі матерів і батьків, що повертаються з відпустки по догляду за дитиною, в економічному житті.

Будуть підготовлені пропозиції щодо податкових пільг для компаній, які запроваджують модель реінтеграції на своєму виробництві (третій рік впровадження проекту).

Конкурс соціальної реклами

Ваша думка?

Анкета для батьків

Наші публікації на Фейсбук

Інфографіка

Актуально

Дослідження Проекту

Давайте знайомитись

Буклет про проект
Буклет про проект

Наші друзі

Університет, дружній до сім’ї
gurthorizontal285