showcase partnews

Жінки в промисловому і фінансовому секторах економіки

21 травня 2015 року в м. Києві відбулася Міжнародна конференція «Жінки в промисловому та фінансовому секторах економіки: порядок денний для України», організаторами якої виступили Центр ресурсоефективного та чистого виробництва та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Конференція стала частиною проекту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) із впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва, який реалізується в Україні за фінансування урядів Швейцарської Конфедерації і Республіки Австрія. Протягом заходу були обговорені наступні теми:

  • просування гендерно орієнтованої політики як наскрізна тема промислового розвитку і фінансової стабільності;
  • можливості розширення участі жінок у промисловому і фінансовому секторах економіки;
  • посилення гендерної складової у промисловій сфері як частина зобов’язань України за Угодою про Асоціацію між ЄС та Україною;
  • жінки як агентки змін: вплив на підвищення соціальної відповідальності компаній та історії успіху;
  • укріплення інституційного ґрунту для забезпечення гендерної рівності в промисловості як спосіб підвищення ефективності підприємств.

Учасників і учасниць привітали

Конференція

Відкриття конференції. Привітання учасників і учасниць.

Петра Швагер, програмний менеджер ЮНІДО

ГуідоБельтрані, директор Швейцарського бюро співробітництва

ЙоханнесАйгнер, заступник посла Австрійської Республіки в Україні

Ігор Шилович, директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ)

КрістінаТурілова, керівник програмиIFC «Інвестиції в ресурсоефективність»

Модератор: Ірина Кіркіна,директор Консалтингового агентства «Персонал» (Черкаси), член асоціації консультантів з управління IMC-Україна, консультант програми підтримки малого бізнесу ЄБРР

Частина 1: Гендерна політика: роль жінок в економіці України 

Примітка: Кожна презентація триває до 10 хв.

Гендерна політика в Україні: роль держави у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Посилення ролі жінок: світові тенденції і місце в них України

Оксана Кисельова,програмна координаторка "ООН Жінки" в Україні

Забезпечення ґендерної рівності в промисловій сфері як частина зобов’язань України за Угодою про Асоціацію між ЄС та Україною

Олена Уварова, викладач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків)

Реалізація політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на ринку праці України

Василь Костриця, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень проблем ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Обговорення виступів, відповіді на запитання

Частина 2: Економічні можливості жінок

Підтримка жіночих ініціатив як стимул економічного розвитку

СаммарЕссмат, експерт IFС з ґендерного питання в Східній Європі та Центральній Азії (Стамбул)

Прийняття рішень у фінансовому секторі: вплив жінок на підвищення соціальної відповідальності підприємств (презентація та відео),

КрістінаТурілова, IFC

Участь жінок як чинник просування інклюзивного та сталого промислового розвитку

Петра Швагер, програмний менеджер ЮНІДО

Просування ґендерного підходув проектах Швейцарського бюро співрбітництва в Україні

Людмила Нестриляй, Координатор з питань комунікації та ґендерного інтегрування Швейцарського бюро співробітництва

Обговореннявиступів, відповіді на запитання

Перерва на каву

Частина 3: Жінки в українській промисловості

10 хвилин для дискусії після виступу

Вирівнювання можливостей чоловіків і жінок у промисловості: роль роботодавців

Юрій Кузовой, директор Департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України

Жінка у металургійній промисловості: розширення можливостей

Валентина Гнездилова, начальниця Центральної науково-дослідної лабораторії ПАТ «Укрграфіт» (Запоріжжя)

Презентація видання ЦРЕЧВ щодо стану та можливостей забезпечення ґендерної рівності в промисловості відповідно до вимог ЄС

Олена Кочемировська, гендерний координатор ЦРЕЧВ

Ґендерна рівність і гідна праця: політика МОП щодо посилення ролі жінок

Сергій Савчук, координатор Міжнародної організації праці в Україні

Загальна дискусія на наступні теми:

  1. Чого не вистачає в існуючій політиці України для просування гендерної рівності? Чим може допомогти Уряд?
  2. Роль промисловості / бізнес-сектору
  3. Роль партнерів та організацій у розвитку

Підведення підсумків та закриття заходу

Завершальна кава, неформальне спілкування учасників

Світова спільнота визнала рівність жінок і чоловіків одним із пріоритетів глобального розвитку. , який . Запровадження гендерного рівноправ’я у системі суспільних відносин визнано тією фундаментальною цінністю, що зумовлює позитивні зміни в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах, і є потужним резервом для прогресу будь-якої держави. Забезпечення гендерного балансу є наскрізним елементом сучасної економічної, промислової та соціальної політики, а реалізація рівних прав чоловіків та жінок проголошується сьогодні як одна із базових складових у розв’язанні соціальних проблем. Гендерні

Стандарти рівного ставлення до жінок і чоловіків є частиною законодавства ЄС та містяться у відповідних Директивах. Україна неодноразово підтвердила, що поділяє принцип рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а підписавши Угоду про Асоціацію, вона взяла на себе зобов’язання щодо повної імплементації європейських норм, стосовних забезпечення гендерної рівності на ринку праці (зокрема, у виробничому секторі). Україна історично має розвинуте законодавство, яке забороняє дискримінацію жінок та передбачає спеціальні заходи щодо підвищення їх статусу в публічній сфері, зокрема на ринку праці. На жаль, законодавчі норми далеко не завжди повною мірою втілюються у життя, особливо у період виникнення кризових явищ у економіці, перш за все у сфері промислового розвитку. Втім, українські жінки мають сильну стартову позицію для того, щоб змінити свій статус у промисловості та вирівняти власні можливості в реальному секторі економіки. Саме перспективам трансформації статусу жінок у сфері промислового розвитку і присвячено цю конференцію.

В ході конференції було презентовано книгу “Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов'язання України перед ЄС” (упорядник к.ю.н. Олена Уварова), присвяченунапрямам забезпечення гендерної рівності в економічній сфері відповідно до вимог європейської спільноти.

Актуально

Конкурс Кращий роботодавець

jour bn

Архів

Конкурс соціальної реклами

Дослідження Проекту

Наші публікації на Фейсбук

Інфографіка

Давайте знайомитись

Буклет про проект
Буклет про проект

Наші друзі

Університет, дружній до сім’ї
gurthorizontal285