showcase law

Огляд законодавства щодо захисту прав працівників із сімейними обов’язками: нормативно-правове врегулювання

bookslawsТут подано популярні коментарі до вітчизняних та міжнародних правових документів, у яких йдеться про рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства.

Детальніше...

Звернення громадян у разі виникнення проблем при поверненні на роботу

При поверненні на роботу у громадян можуть виникати проблеми, пов’язані з порушенням їх трудових прав з боку роботодавця. В цьому випадку працівники можуть захищати свої права шляхом звернення до профспілкових організацій, територіальних держаних інспекцій з питань праці, до органів прокуратури, до суду.
Нижче - практичні поради.

Детальніше...

Популярний коментар до Закону України «Про зайнятість населення»

Тут вміщено популярний коментар до окремих положень закону, що визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

Детальніше...

Конкурс соціальної реклами

Ваша думка?

Анкета для батьків

Наші публікації на Фейсбук

Інфографіка

Актуально

Дослідження Проекту

Давайте знайомитись

Буклет про проект
Буклет про проект

Наші друзі

Університет, дружній до сім’ї
gurthorizontal285