Робочий план на 2015 рік

План основних заходів реалізації проекту у 2015 році

Діяльність 2.1. Запровадити у компаніях механізми, передбачені моделлю реінтеграції

2.1.1. Запровадити механізми співробітництва між компаніями, органами державної влади та профспілками,  передбачені Моделлю реінтеграції

      Продовжити подальшу співпрацю з секретаріатом НТСЕР

      Забезпечити розповсюдження моделі через місцеві ТСЕР

2.1.4. Провести конкурс «Кращий роботодавець з питань реінтеграції батьків на ринок праці»

      Забезпечити розповсюдження інформації про конкурс серед партнерів, роботодавців, в пілотних регіонах

      Забезпечення висвітлення заходів Конкурсу на сайті,  у засобах масової інформації

      Розробити міні-веб-сайт Конкурсу роботодавців, підтримка в актуальному стані

      Забезпечити консультування учасників конкурсу

      Сформувати склад оргкомітету з представників партнерів проекту, ЛСПУ

      Провести засідання оргкомітету щодо вирішення питань підготовки конкурсу

      Забезпечити збір та опрацювання матеріалів

      Визначити призовий фонд

      Визначити склад журі

      Забезпечити роботу журі щодо розгляду конкурсних матеріалів, оцінки анкет та визначення переможців

2.1.4.1 Провести медіа-захід для представлення результатів конкурсу роботодавців (1 день, 50 учасників, в т.ч. 25 – з областей)

2.1.5. Надавати консультації та інформаційну підтримку всім партнерам проекту

2.1.6. Провести конкурс серед журналістів на найкращий репортаж (на телебаченні та у друкованих ЗМІ) про впровадження механізмів реінтеграції у компаніях-партнерах

      Забезпечити розповсюдження інформації про конкурс

      Забезпечення висвітлення заходів Конкурсу на сайті,  у засобах масової інформації

      Розробити міні-веб-сайт Конкурсу журналістів, підтримка в актуальному стані

      Забезпечити консультування учасників конкурсу

      Сформувати склад оргкомітету

      Провести засідання оргкомітету щодо вирішення питань підготовки конкурсу

      Забезпечити збір та опрацювання матеріалів

      Визначити призовий фонд

      Визначити склад журі

      Забезпечити роботу журі щодо розгляду конкурсних матеріалів, оцінки анкет та визначення переможців

2.1.7. Провести захід для представлення результатів конкурсу (1 день, 50 учасників, в т.ч. 25 – з областей)

Діяльність 2.2.
Провести тренінги для матерів і батьків, співробітників державних органів, профспілок та кадрових підрозділів компаній-партнерів

2.2.2. Провести підсумкову зустріч для тренерів (2 дні, 15 учасників)

      Розробити та видати інформаційні матеріали

      Забезпечити друк удосконаленого посібника для тренерів

      Забезпечити друк посібників для розповсюдження (90 екземплярів) і для тренерів (11)

      Провести підсумкову зустріч

2.2.1. Провести 1-денні тренінги для 4 груп цільової аудиторії (у кожній з 5 областей: 2 тренінги для батьків, 2 – для державних службовців, 1 – для представників профспілок і НУО, 1 – для кадрових служб компаній, по 20 учасників у кожному тренінгу)

      Забезпечити формування списків учасників

      Видати інформаційні матеріали для учасників

      Провести 30 одноденних тренінги у пілотних регіонах

Діяльність 3.1.
Провести моніторинг впровадження моделі, виявити її недоліки та врахувати їх при її покращенні

3.1.1. Провести моніторинг впровадження моделі у пілотних областях, виявити ризики та слабкі сторони, розробити рекомендації щодо їх усунення

      Провести моніторинг - консультанти проекту, експерти

      Виявити ризики та слабкі сторони, розробити рекомендації щодо їх усунення - консультанти проекту, експерти. Організувати зустрічі для обговорення

      Підготувати матеріали для представлення на робочих зустрічах і круглому столі - експерти

      Підготувати до друку Рекомендації з впровадження механізмів реінтеграції

3.1.2. Провести робочі зустрічі і круглий стіл (1 день, 30 учасників, в т.ч. 15 – з областей) для обговорення рекомендацій та узгодження моделі реінтеграції

      Провести робочі зустрічі  з партнерами для обговорення рекомендацій та узгодження моделі реінтеграції.

      Провести круглий стіл для обговорення рекомендацій та узгодження моделі реінтеграції, м. Київ. Провести прес-захід за його результатами.

      Внести зміни до моделі - консультанти проекту, експерти

3.1.3. Надрукувати останню версію моделі, до якої включено рекомендації з впровадження механізмів реінтеграції (500 екземплярів) та розповсюдити її

      Надрукувати модель

      Розповсюдити модель

3.3.3. Зробити візуальні матеріали (компакт-диски, брошури тощо)  як додаток до моделі

Діяльність 3.2.
Розробити законодавчі акти для забезпечення гармонізації професійного та сімейного життя та підтримувати їхнє прийняття і впровадження

3.2.1. Розробити проекти нормативно-правових актів для запровадження моделі (механізмів) реінтеграції

      Провести робочі зустрічі експертів з розробки нормативно-правових актів за участі партнерів

      Розробити проекти законодавчих актів для забезпечення гармонізації професійного та сімейного життя

      Визначити шляхи подання проектів нормативно-правових актів для прийняття їх на відповідному рівні

3.2.2. Провести консультації та круглий стіл із Міністерством соціальної політики (1 день, 30 учасників, в т.ч. 15 – з областей)

3.2.3. Провести круглий стіл у Верховній Раді України із обговорення нормативно-правових актів (1 день, 30 учасників, в т.ч. 15 – з областей)

Діяльність 3.3.
Підтримувати включення моделі реінтеграції у стандарти соціальної корпоративної відповідальності

3.3.1. Розробити стандарти соціальної корпоративної відповідальності, чутливі до працівників з маленькими дітьми

3.3.2. Провести консультації із компаніями та проектами, що займаються/долучені до впровадження стандартів КСВ

3.3.4. Провести медіа-захід для поширення моделі (1 день, 50 учасників, в т.ч. 15 – з областей)
3.3.5. Провести конференцію для закриття проекту та передачі всіх напрацювань національним партнерам проекту (1 день, 100 учасників, з них 50 – з областей)

Провести 2 засідання Наглядової ради проекту

Актуально

Конкурс Кращий роботодавець

jour bn

Архів

Конкурс соціальної реклами

Дослідження Проекту

Наші публікації на Фейсбук

Інфографіка

Давайте знайомитись

Буклет про проект
Буклет про проект

Наші друзі

Університет, дружній до сім’ї
gurthorizontal285