Про Проект

Інформаційна довідка до проекту

«Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною»

Загальна інформація

Назва проекту

Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною

Назва організації-виконавця проекту

Всеукраїнська неурядова організація «Ліга соціальних працівників України»

Місце впровадження проекту

Україна та 6 пілотних регіонів: Вінницька, Волинська Житомирська, Дніпропетровська, Сумська області та м. Київ.

Термін впровадження проекту

3 роки

Проект фінансується

Представництвом Європейського Союзу в Україні та Лігою соціальних працівників України

Партнери проекту

Підприємства усіх форм власності, Конфедерація роботодавців України, Мінсоцполітики, обласні управління праці та соціальної політики, управління у справах сім’ї та молоді, Державна служба зайнятості та центри зайнятості, профспілки та НУО, що працюють у сфері ґендерної рівності.

Міжнародний досвід

Буде вивчено та використано досвід Німеччини та інших країн ЄС

Міжнародна правова база проекту

Стратегія досягнення рівності жінок і чоловіків ЄС на 2010-2015 роки (Глава 1), Конвенціям МОП № 100 та 156. Рекомендації МОП № 90 і 165, Заключні зауваження Комітету ООН з викорінення всіх форм дискримінації щодо жінок до Звіту України, представленого у 2010 р.

Очікувані результати

Розроблено, апробовано та узгоджено модель реінтеграції матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною.
Розроблено проекти законодавчих актів, що забезпечують рівні можливості для участі матерів і батьків, що повертаються з відпустки по догляду за дитиною, в економічному житті.
Модель реінтеграції включено у стандарти соціальної корпоративної відповідальності.

Оригінальність проекту

Проект не є продовженням жодної попередньої ініціативи.

Опис проекту


Загальна ціль проекту передбачає створення умов для успішного повернення до роботи батьків і матерів після відпустки по догляду за дитиною. Для досягнення цієї мети проект виконує такі завдання:

 1. Розробляє у співпраці з органами державної влади, профспілками, компаніями-роботодавцями та НУО, що працюють у відповідній сфері, всеохоплюючу модель реінтеграції батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною для підприємств усіх форм власності.
 2. Здійснює у 6 пілотних регіонах: Вінницька, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Сумська області та м. Київ (за згодою) апробацію та запровадження розробленої моделі реінтеграції.
 3. Запроваджує модель реінтеграції на державному рівні та сприяє її використанню підприємствами усіх форм власності як стандарт соціальної корпоративної відповідальності.
 4. Розробить проекти законодавчих актів, щодо забезпечення рівних можливостей для участі в економічному житті матерів і батьків, в першу чергу, одиноких батьків, що повертаються з з відпустки для догляду за дитиною.

Проект буде сприяти досягненню короткострокових та довгострокових (стратегічних) результатів:

Короткострокові результати:

 1. Створено умови для розширення економічних можливостей, кар’єрного зростання та економічної незалежності жінок.
 2. Покращено доступ жінок до соціальних послуг, які підтримують їхній професійний розвиток і благополуччя.
 3. Підтримано і розповсюджено стратегії поєднання професійного і сімейного життя.
 4. Підвищено кваліфікацію всіх установ і організацій, залучених до державної політики у сфері зайнятості та сімейної політики, щодо надання підтримки працівникам із сімейними обов'язками.
 5. Інноваційна модель надання підтримки матерям і батькам під час відпустки для догляду за дитиною та у поверненні до роботи після неї розроблена, розповсюджена та затверджена у якості механізму на державному рівні.

Довгострокові (стратегічні) результати:

 1. Підтримано економічну рівноправність жінок і чоловіків.
 2. Поліпшено доступ жінок до економічних ресурсів.
 3. Національна ґендерна політика стала більш стратегічною та орієнтованою на потреби населення.

Проект на «макро» рівні буде розробляти та надасть підтримку прийняттю ґендерно-чутливих стратегій включення жінок в процеси економічного розвитку та забезпечення рівних прав і можливостей в економічній та соціальній сфері. На «мезо» рівні проект підвищить кваліфікацію та чутливість установ, що залучені до розробки та здійснення політики у сфері зайнятості – Міністерства соціальної політики, обласних управлінь праці та соціальної політики, управлінь сім’ї, дітей та молоді, профспілок та кадрових підрозділів компаній-роботодавців. На «мікро» рівні проект розробить та запустить інноваційний механізм, який буде сприяти кар’єрному просуванню та розширенню економічних можливостей жінок, сприятиме просуванню політики та практики зайнятості, позбавлених ґендерної дискримінації. Проект буде сприяти створенню умов праці, дружніх до сім’ї.
Після узгодження моделі вона буде запроваджена у державну політику та стандарти соціальної корпоративної відповідальності. Буде розроблено і підтримано проекти законодавчих актів, що забезпечують рівні можливості для участі матерів і батьків, що повертаються з відпустки по догляду за дитиною, в економічному житті.
Будуть підготовлені пропозиції щодо податкових пільг для компаній, які запроваджують модель реінтеграції на своєму виробництві (третій рік впровадження проекту).