Передмова
Батьки, маленькі діти, робота, кар’єра… Як багато залежить від успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків – матеріальний стан родини, розвиток дитини, психологічний клімат в родині, колективі, державі, економічний розвиток держави, підвищення ефективності роботи.
В Україні понад 1,2 мільйона мам перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Хоч відпустку може брати як мама, так і батько, проте в 99 випадках зі 100 таку відпустку бере мама. Це пов’язано не лише з традиційним розподілом домашніх обов’язків та з більшою зарплатою у чоловіків, а й з тим, що чоловіки вважають, що це не чоловіча справа, не знають, як поводитися з дитиною.
Отже, мама у відпустці для догляду за дитиною… Це чудовий час для виховання дитини, однак у мам виникають проблеми.
Майже половина жінок визнають, що повернення до роботи після відпустки для догляду за дитиною є «важким або дуже важким процесом». У разі повернення на ринок праці у значної частини батьків виникають різні ускладнення, наприклад, втрата кваліфікації, відсутність попереднього робочого місця, недостатня кількість дитячих садків.
Роботодавці неохоче наймають молодих жінок, сприймають їх як тимчасових неперспективних працівників, не вважають за потрібне здійснювати інвестиції в них як у фахівців. Поширеною є думка роботодавця, що матері втрачають належний рівень професійних якостей та навичок після тривалої відпустки. Як наслідок, жінки отримують менші зарплати, повільно просуваються по кар’єрних сходах, мають нижчий рівень економічної незалежності та обмежений доступ до фінансових ресурсів і прийняття рішень. За даними Державної служби статистики України, в 2012 році середня зарплата жінок становила 77,6% середньої зарплати чоловіків.
На розв’язання проблем батьків спрямовано проект «Знову до роботи: реінтеграція матерів та батьків до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною», який виконує Всеукраїнська громадська організація «Ліга соціальних працівників України» за співфінансування Представництва Європейського Союзу в Україні протягом 2012–2015 років.
Як свідчать дослідження, виконані в рамках проекту серед причин порушення прав працюючих батьків є недостатня поінформованість працівників про свої права, невміння їх захищати, а також відсутність реакції суспільства на порушення прав. Водночас, масова поінформованість про проблему та пропозиції щодо її розв’язання сприятимуть підвищенню ефективності реалізації соціальних програм. Тому проект «Знову до роботи…» намагається через засоби масової комунікації, зокрема соціальну рекламу, привернути увагу громадськості до проблеми та викликати суспільний резонанс щодо порушення прав працюючих батьків. Місія соціальної реклами – формувати поведінкові моделі суспільства. Практика життя доводить – профілактичні заходи обходяться державі набагато дешевше, ніж трудомістка, а іноді й не дуже результативна робота з розв’язання проблем, які виникли.
У суспільстві має виникнути попит на соціальну рекламно-інформаційну діяльність. Водночас, така діяльність не може бути відірваною від просвітницької та практичної соціальної роботи, інакше вона не забезпечить якісних змін у суспільній свідомості.